SEJLADSBESTEMMELSER for Venø Rundt 4 hour race 2024

1. DELTAGELSE
1.1 Deltagere i Venø rundt 4 hour race kan kun deltage:
Hvis de er tilmeldt jf. bestemmelserne
Har betalt startgebyr
Gennemfører kapsejladsen i overensstemmelse med sejladsbestemmelserne
I tilfælde af aflysning tilbagebetales tilmeldingsgebyret.

2. TILMELDINGSBETINGELSER:
2. 1. Gyldig deltagelse:
Hele registreringsgebyret inkl. eventuelle strafgebyrer skal være indbetalt inden første start ved stævnet.
2. 1. 1. Udstyrsbegrænsning:
Der er ingen udstyrsbegrænsninger.
2. 2. Sikkerhed:
Deltagerens sikkerhed, og hele deltagelsen i stævnet inkl. forsikringsforhold, skal alene ske på deltagerens eget ansvar. Deltageren er ansvarlig for at holde sit udstyr i så god stand, at det kan klare de betingelser, som kan opstå under kapsejladsen. Hverken disse sejladsbestemmelser, eller en inspektion af udstyret kan reducere deltagerens ansvar. Arrangøren eller officials påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
2. 2. 1. Forsikring:
Det påhviler deltagerne at tegne en ansvarsforsikring mod skade, forvoldt mod andre deltagere, officials eller tredje person eller deres ejendom, mens der kapsejles.
2. 2. 2. Sikkerhedskrav:
Det er ifølge dansk lov pålagt deltagerne at bære svømme eller redningsvest. Vesten skal være CE-godkendt.

3. MEDDELELSER TIL DELTAGERNE:
Officielle meddelelser til deltagerne vil blive opslået på den officielle opslagstavle, som er placeret ved raceoffice.

4. ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE:
4. Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive opslået senest en halv time før ændringen vil træde i kraft.

5. KAPSEJLADSPROGRAM:
Der sejles efter følgende program:
5. Program for Venø Rundt 4 hour race :
Lørdag den 1. juni:
kl. 9.00 – 10.00: Check-in
kl. 10.30: Skippermøde. Baneskitse opslås.
kl. 12.00 : fællesstart

kl 16.00 afblæses sejladsen og hurtigste tid for for flest mulige afsluttede omgange tæller
Senest kl 17:00: Præmieoverrækkelse.

6. KAPSEJLADSOMRÅDE:
6.1 Kapsejladsområdet vil være illustreret på baneskitsen på den officielle opslagstavle ved første skippermøde.

7. Ruten:
7.1 Baneskitserne (ikke i korrekt måleforhold) vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 30. min. før varselssignal. Baneskitsen skal præcist beskrive både rundingsrækkefølge og forlangt rundingsretning/side.
7.2 Banen lægges så tæt til land, som det er sportsligt forsvarligt og praktisk muligt
7.3 Mållinien lægges så tæt til land som det er praktisk muligt og sportsligt forsvarligt. Der tilstræbes at mållinien vil være udgjort af startlinien.
7.4 Der vil være følgebåde der følger med rundt. De vil være i Mobil/VHF kontakt med raceoffice.
7.5 Tre steder på Venø vil der være spottere, der holder udkig. De vil være i mobilkontakt med raceoffice
1. sydspidsen af Venø ved færge havnen
2. østsiden af Venø på stranden ved efterskolen
3. udsigtspunkt på nordvest siden af Venø

8. MÆRKER:
8.1 Rundingsmærkerne i Venø Rundt vil være orange oppustelige cylinderbøjer eller permanentliggende søfartsmærker. Start- og mållinje mærker vil være defineret på baneskitsen. Grøn side afmærkning ved Venø nordspids skal passeres korrekt. Alt efter sejlretning gives der nærmere instruks på skippermøde.

9. STARTEN:
9.1 Startproceduren vil være beskrevet på den officielle opslagstavle senest 30 min. før starttidspunktet.

10. Frivillige Pitstop
10.1 Det er tilladt at holde frivillige pitstop undervejs – der er dog er der udlagt et depot på østsiden af ved på stranden ved Efterskolen, hvor der tilbydes forplejning i form af forskellige forfriskninger.

11. Assistance/pace
11.1 Det vil være tilladt at tage pace (hænge på bølge) på alle både og klasser som deltager i løbet.
11.2 At tage pace på andre både som ikke er med i løbet vil medføre tidstillæg/diskvalifikation.

12. MÅLTAGNING:
12.1 Mållinien vil blive som vist på baneskitsen.
12.2 For Venø Rundt 4 hour race noteres omsejlingstiden og evt. antal omgange ved måltagningen.
12.3 følgende er gældende for placering; 1. antal omgang 2.tiden for den sidste færdiggjort omgang.
12.4 Ved særligt stille/hårdt vejr kan sejladsledelsen vælge at forlænge sejltiden med mere end 4 timer.
12.5 Udgående deltager skal tage kontakt til raceoffice, der også kan arranger evt. transport tilbage til start/mål på Venø havn.

13. PROTESTER:
13. 1. Venø Rundt:
Protester indgives mundtligt til banelederen eller overdommeren umiddelbart efter måltagning. Protestkommiteen vil påstræbe tidsstraf frem for diskvalifikation.
En protest skal meddeles modparterne mundtligt hurtigst muligt, hvor hændelsen fandt sted.

14. DÅRLIG OPFØRSEL:
RRS 69 om usportslig optræden er gældende.

15. PRÆMIER:
Der uddeles præmier for stævneresultat i Venø Rundt 4 hour race

16. OVERNATNING OG FORPLEJNIG:
16.1 Der er følgende overnatningsmuligheder på Venø:
Venø Klit Camping – tlf. 26 68 80 40
16.2 Det vil være muligt at proviantere i Havnehuset på Venø Havn under stævnet.
16.3 Øvrig information om faciliteter og overnatningsmuligheder på Venø findes på http://www.venoe.dk

17. KONTAKTOPLYSNINGER:
17.1 Venø Rundt 4 hour race på tlf. 97 86 80 86 og tlf. 28 33 20 59 eller mail: ulf@venoe-efterskole.dk

Opdateret 25. jan 2024