Startbåd

For alle med sejl eller kite, så gælder det at det bliver en “harestart” hvor startlinje åbnes med en startbåd i bevægelse. Det vil være flagføring fra land med 3 , 2  og 1 min til startbåden åbner linjen. Dette gør vi for at undgå for megen kaos med de mange forskellige fartøjer til samme start kl.12.00.

Der bliver givet en detaljeret instruktion om hvordan det foregår ved Skippermødet kl.10.00, ligesom det oplyses hvilket retning vi sejler på dagen. Vi håber lige nu på lidt mere vind på lørdag end den seneste vejrudsigt stiller i vente.

Kategorier: Sidste nyt